Έκθεση εμπειρογνωμόνων για την πολιτική συνοχής προτείνει τρόπους μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής στο μέλλον

Cohesion Policy in the future

Η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για το μέλλον της πολιτικής συνοχής παρουσίασε την έκθεσή της, στην οποία αξιολογήθηκε η λειτουργία της πολιτικής συνοχής και συμπεριλήφθηκαν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πολιτική εξακολουθεί να προωθεί την ευημερία και τη σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συστάσεις αυτές θα εμπλουτίσουν τους εν εξελίξει προβληματισμούς και το σύνολο των απόψεων πολλών ενδιαφερόμενων μερών και θεσμικών οργάνων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Η ομάδα που συστάθηκε από την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira— η οποία είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή- εξέτασε τρόπους για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να στηρίζει την ανάπτυξη και την ανάκαμψη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, υλοποιώντας παράλληλα την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και βοηθώντας τις περιφέρειες να προσαρμοστούν στις τρέχουσες δημογραφικές, βιομηχανικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα εντατικών εργασιών που πραγματοποίησε η ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, εμπλουτισμένο με ακαδημαϊκές συνεισφορές, έγγραφα εισηγήσεων που εκπόνησε η Επιτροπή και παρουσιάσεις από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_826/IP_24_826_EL.pdf
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο