Ενεργειακή κρίση: Η Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Η Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για να διαβουλευθεί με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης.  Υπό το πρίσμα των υψηλών τιμών της ενέργειας και των συνολικών επιπτώσεων της κρίσης στο κόστος ζωής, τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη λαμβάνουν το τελευταίο διάστημα μέτρα για να στηρίξουν την ικανότητα των καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτων, να πληρώνουν τους λογαριασμούς ενέργειας και για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στον ενεργειακό εφοδιασμό. Στη σημερινή συνάντηση θα έρθουν σε επαφή οι ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, οι πάροχοι ενέργειας, ενώσεις καταναλωτών και εκπρόσωποι της ΕΕ και των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν προσαρμόσει τις καταναλωτικές τους συνήθειες για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Ωστόσο, πολλοί απ’ αυτούς ανησυχούν αν θα είναι ικανοί να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Υπό το πρίσμα αυτών των δύσκολων συνθηκών, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να βρει εναλλακτικές επιλογές που θα συμβάλουν στην ανακούφιση των καταναλωτών. Γι’ αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να συγκαλέσουμε αυτή τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τους παρόχους ενέργειας και τις αρχές, ώστε να αντλήσουμε διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές.»

Η Επίτροπος Ενέργειας κ. Κάντρι Σίμσον προσέθεσε τα εξής: «Φέτος, οι καταναλωτές της ΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης μας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία τους από τις επιπτώσεις αυτής της ενεργειακής κρίσης, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα λάβουν την αναγκαία στήριξη και κανείς δεν θα αποκοπεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό. Με τις πρόσφατες προτάσεις μας, η Επιτροπή διέθεσε πρόσθετη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για να βοηθήσει τους ευάλωτους καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.»

Με την εργαλειοθήκη για τις τιμές της ενέργειας και άλλες ανακοινώσεις, η Επιτροπή παρείχε στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, όπως επείγουσα εισοδηματική στήριξη, προσωρινές αναβολές της πληρωμής λογαριασμών, προσωρινές και στοχευμένες φορολογικές μειώσεις και εγγυήσεις για να αποφευχθεί η αποσύνδεσή τους από το δίκτυο. Πρόσφατα, η Επιτροπή πρότεινε επίσης μια επείγουσα παρέμβαση στην αγορά για την είσπραξη πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα και την αναδιανομή τους στους καταναλωτές. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, η σημερινή συνάντηση αποσκοπεί στην προώθηση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με περαιτέρω πιθανά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στα νοικοκυριά. Πράγματι, τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι σχεδόν οι μισοί ευρωπαίοι καταναλωτές (48%) ανησυχούν για την εξόφληση των λογαριασμών τους το επόμενο εξάμηνο. Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών έχουν αλλάξει συνήθειες για να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι (71%).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6649/MEX_22_6649_EN.pdf

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection-policy/key-consumer-data_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο