Ένωση ισότητας: Η Επιτροπή προτείνει ευρωπαϊκές κάρτες αναπηρίας και στάθμευσης με ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη

European Disability and Parking Card valid in all Member States

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, καθιστώντας δυνατή, σε ισότιμη βάση, την πρόσβαση σε ειδικούς όρους, προτιμησιακή μεταχείριση και δικαιώματα στάθμευσης όταν επισκέπτονται άλλο κράτος μέλος. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και ενισχύει την ισχύουσα ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Και οι δύο κάρτες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας
Όταν το καθεστώς αναπηρίας των ατόμων δεν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ειδικούς όρους και την προτιμησιακή μεταχείριση, όπως δωρεάν και/ή κατά προτεραιότητα πρόσβαση, μειωμένες τιμές ή προσωπική βοήθεια, κατά την επίσκεψή τους σε άλλα κράτη μέλη. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία τυποποιημένης ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας.

Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας θα χρησιμεύει ως αναγνωρισμένη απόδειξη αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε ειδικούς όρους και προτιμησιακή μεταχείριση στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, σε μεταφορές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσεία, κέντρα αναψυχής και αθλητισμού, ή πάρκα αναψυχής. Θα εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες εθνικές κάρτες ή τα υφιστάμενα εθνικά πιστοποιητικά.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4331/IP_23_4331_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο