Επικουρικότητα και αναλογικότητα: η ειδική ομάδα παρουσιάζει στον πρόεδρο Γιούνκερ τις προτάσεις της σχετικά με ένα νέο τρόπο εργασίας

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα, αναλογικότητα και ‘Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο’», υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμανς, υπέβαλε την τελική της έκθεση στον πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Η έκθεση απαντά σε τρία ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος κατά τη σύσταση της ειδικής ομάδας τον Νοέμβριο του 2017: πώς να εφαρμόζονται καλύτερα οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια στη χάραξη και υλοποίησητων πολιτικών της ΕΕ και κατά πόσον υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο