Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023

Γιατί η Επιτροπή εκδίδει αυτήν την ανακοίνωση; 

Η ανακοίνωση παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023. Με βάση τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2022 της Επιτροπής και λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά μεγάλης αβεβαιότητας γύρω από τις οικονομικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της απρόκλητης και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ανακοίνωση καθορίζει τις βασικές αρχές όσον αφορά την άσκηση και τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής το 2023 και μετέπειτα. Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν επίσης την ανάγκη στενού συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και το γεγονός ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να αντιδρούν σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα προσαρμοστούν στις οικονομικές εξελίξεις, ανάλογα με τις ανάγκες. Τέλος, η ανακοίνωση παρέχει επίσης επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1477/QANDA_22_1477_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο