Ερωτήσεις και απαντήσεις: διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας

Τι είναι η διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας (STM);

Ως διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας ορίζονται εν προκειμένω τα μέσα και οι κανόνες για την ασφαλή, βιώσιμη και προστατευόμενη πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων στο διάστημα και επιστροφή από το διάστημα.

Η διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας σχετίζεται με:

α) δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ακριβή επίγνωση της κατάστασης στο διάστημα (SSA), συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·

β) τον μετριασμό και την απομάκρυνση των διαστημικών υπολειμμάτων που βρίσκονται σε τροχιά·

γ) τη διαχείριση των διαστημικών τροχιών και του ραδιοφάσματος·

δ) ολόκληρο τον κύκλο ζωής των διαστημικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου εκτόξευσης, των λειτουργιών διαστημικών σκαφών σε τροχιά και της θέσης εκτός τροχιάς στο τέλος του κύκλου ζωής·

ε) το στάδιο επανεισόδου των διαστημικών σκαφών (ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_923/QANDA_22_923_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο