Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα

  1. Ποιος ο λόγος κατάρτισης νέου σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα;

Βασιζόμαστε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2018, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο εφαρμογής και το φάσμα των δράσεων σε νέους τομείς. Η ένδειξη «2.0» στον τίτλο επισημαίνει ότι στόχος μας είναι η αναβάθμιση του συστήματος με νέες δραστηριότητες επιπλέον των υφιστάμενων.
Στην τελευταία κοινή ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα του Σεπτεμβρίου 2021, ανακοινώσαμε την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και την εισαγωγή περαιτέρω τομέων εργασίας, καθώς πολλές από τις δράσεις του είχαν ολοκληρωθεί.
Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής κινητικότητας. Τούτο αποτυπώνεται επίσης στη στρατηγική πυξίδα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2022, καθώς και στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με την ανάλυση του επενδυτικού χάσματος στον τομέα της άμυνας του Μαΐου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6584/QANDA_22_6584_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο