Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη «Νέα συμφωνία για τους επικονιαστές»

Γιατί χρειαζόμαστε μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους επικονιαστές;

Περίπου τέσσερα στα πέντε είδη καλλιεργούμενων και άγριων ανθοφόρων φυτικών ειδών στην Ευρώπη εξαρτώνται, τουλάχιστον έως έναν βαθμό, από τη ζωική επικονίαση που πραγματοποιείται από χιλιάδες είδη εντόμων. Τα απτά οφέλη των επικονιαστών για την οικονομία είναι ιδιαίτερα ορατά στην παραγωγή τροφίμων, δεδομένου ότι η ζωική επικονίαση συνεισφέρει τουλάχιστον 5 δισ. EUR ετησίως στη γεωργική παραγωγή της ΕΕ. Για ορισμένες καλλιέργειες, η συνεισφορά των επικονιαστών μπορεί να ανέρχεται στο ήμισυ της αγοραίας αξίας της παραγωγής. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα βασικά οφέλη των επικονιαστών παραμένουν μη ποσοτικά προσδιορισμένα, όπως η συμβολή τους στη διατροφική ασφάλεια και η διατήρηση της υγείας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων μέσω της επικονίασης των άγριων φυτών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_282/QANDA_23_282_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο