Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά

Animal Welfare in transport

Γιατί προτείνει η Επιτροπή νέους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά;
Η νομοθεσία της ΕΕ για τη μεταφορά ζώων εγκρίθηκε πριν από σχεδόν 50 χρόνια, ενώ η τελευταία σημαντική αναθεώρηση έγινε το 2004, δηλαδή πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Η σημερινή πρόταση για την πολύ αναγκαία αναθεώρηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για τη βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων και βασίζεται περαιτέρω στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις.

Η βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων ωφελεί πρωταρχικά τα ίδια τα ζώα, αλλά και τους καταναλωτές και τους κτηνοτρόφους. Βελτιώνει την ποιότητα των τροφίμων, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και μειώνει το κόστος που προκαλείται από τραυματισμούς, νόσους και κτηνιατρικά φάρμακα. Συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, όπως η μετάδοση νόσων από ζώα σε ανθρώπους και η μικροβιακή αντοχή.

Γιατί είναι σημαντική η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά;
Κάθε χρόνο μεταφέρονται στην ΕΕ 1,6 δισ. ζώα, κυρίως οδικώς. Για δεοντολογικούς λόγους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η καλή μεταχείριση των ζώων αυτών, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που επίσης διαδραματίζουν ρόλο:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_6252/QANDA_23_6252_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο