Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2023: η Επιτροπή αυξάνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, με έμφαση στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό από την Ουκρανία

Erasmus
Η Επιτροπή ενέκρινε αναθεώρηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Erasmus+ για το 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για το τρέχον έτος αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε νέο συνολικό ποσό ύψους 4,43 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ετήσιο χρηματοδοτικό κονδύλιο που έχει επιτευχθεί ποτέ από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ο αυξημένος προϋπολογισμός θα ενισχύσει συνολικά τις προτεραιότητες του Erasmus+ όσον αφορά την ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση στην ΕΕ και διεθνώς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1507/IP_23_1507_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο