Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: επιτεύχθηκε συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές με την προώθηση βιώσιμων καυσίμων για τη ναυτιλία

cutting maritime transport emissions
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία αυξάνει τη συμβολή του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, καθώς και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Νωρίς σήμερα το πρωί οι συννομοθέτες συμφώνησαν σχετικά με την πρωτοβουλία «FuelEU Maritime», έναν νέο κανονισμό της ΕΕ που διασφαλίζει ότι η ένταση αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων που χρησιμοποιεί ο τομέας της ναυτιλίας θα μειωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, κατά 2 % το 2025 έως και κατά 80 % το 2050. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυτιλίας με την προώθηση της χρήσης καθαρότερων καυσίμων και ενέργειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1813/IP_23_1813_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο