Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: συμφωνήθηκε νέο νομοθέτημα για τη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές με την προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων

cut aviation emissions by promoting sustainable aviation fuels

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση ReFuelEU Aviation. Μόλις τεθούν σε ισχύ, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην απανθρακοποίηση του τομέα των αερομεταφορών, απαιτώντας από τους προμηθευτές καυσίμων να αναμειγνύουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων με κηροζίνη από το 2025.

Το μέτρο αυτό από μόνο του προβλέπεται να μειώσει τις ετήσιες εκπομπές CO2 των αεροσκαφών κατά περίπου δύο τρίτα έως το 2050, σε σύγκριση με το σενάριο της μη λήψης μέτρων, και να αποφέρει οφέλη για το κλίμα και την ποιότητα του αέρα με τη μείωση άλλων εκπομπών εκτός CO2.

Η συμφωνία αποτελεί την τελευταία συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις για τις μεταφορές στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %, δεδομένου ότι έχουν ήδη επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με επικαιροποιημένους κανόνες για την εμπορία εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών και στον ναυτιλιακό τομέα, με την προώθηση βιώσιμων καυσίμων για τη ναυτιλία

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2389/IP_23_2389_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο