Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Win It On The Pitch» («Οι αγώνες κερδίζονται στο γήπεδο»).

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προστατεύσει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αθλητισμού το οποίο «βασίζεται σε αξίες, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα των πρωταθλημάτων». Ζητούν από την Επιτροπή να εκδώσει σύσταση που θα παρέχει ένα πλαίσιο και κατευθυντήριες γραμμές για δράση των κρατών μελών «με στόχο την προστασία του ποδοσφαιρικού μοντέλου της Ευρώπης, την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία και της ιδιαίτερης θέσης του αθλητισμού στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, καθώς και την ενίσχυση του οράματος και της μακροπρόθεσμης πολιτικής της ΕΕ για το μέλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_683/IP_22_683_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο