Η χρήση και η αναγνωρισιμότητα του οικολογικού σήματος της ΕΕ αυξάνονται, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Επιτροπής

EU Ecolabel

Σύμφωνα με εξαμηνιαία στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα, το οικολογικό σήμα της ΕΕ συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Από τον Μάρτιο του 2023, έχει αυξηθεί κατά 9% ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών χρήσης του και κατά 1% ο αριθμός των προϊόντων που το φέρουν. Πλέον το σήμα έχει χορηγηθεί σε σχεδόν 90.000 πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες από 25 διαφορετικές ομάδες προϊόντων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 535 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, έχουν ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η εμπιστοσύνη τους στο οικολογικό σήμα της ΕΕ. Το 38% των πολιτών της ΕΕ πλέον αναγνωρίζει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, ποσοστό αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες από το 2017. Το 73% αναφέρει ότι ο αντίκτυπος του προϊόντος στο περιβάλλον είναι «πολύ σημαντικός» ή «αρκετά σημαντικός». Το 60% αναφέρει ότι έχει αγοράσει προϊόντα ακριβώς λόγω των χαμηλότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Το 38% αναφέρει ότι συχνά ή μερικές φορές αγοράζει προϊόντα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι το επίσημο προαιρετικό οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον το σήμα αυτό το φέρουν πάνω από 35.000 χρώματα και βερνίκια, 20.000 προϊόντα χαρτιού, σχεδόν 12.000 απορρυπαντικά, πάνω από 9.000 κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, πάνω από 2.000 προϊόντα επίπλωσης, 750 καλλυντικά προϊόντα και 200 υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων. Τα τουριστικά καταλύματα πρωτοστατούν στις χορηγηθείσες άδειες, καθώς το τελευταίο 6μηνο, χορηγήθηκαν 76 νέες άδειες χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ (αύξηση κατά 15%), με αποτέλεσμα 620 τουριστικά καταλύματα να φέρουν πλέον το σήμα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4944/MEX_23_4944_EN.pdf

Τα στοιχεία και τα αριθμητικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ : https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/business/ecolabel-facts-and-figures_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο