Η ΕΕ αντιμετωπίζει την «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων» απευθύνοντας πρόσκληση προς τις περιφέρειες για την αξιοποίηση των υπαρχόντων ταλέντων

talent development trap

 Η Επιτροπή θα προσφέρει τεχνική βοήθεια σε 10 περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να προσελκύσουν, διατηρήσουν και αναπτύξουν ταλέντα. Για να επιλέξει τις περιφέρειες αυτές, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνεται στις περιφέρειες που πλήττονται από την μετανάστευση των νέων.

Η αποχώρηση των νέων οδηγεί σε μείωση του πληθυσμού που είναι ηλικία εργασίας, σε χαμηλό αριθμό αποφοίτων πανεπιστημίου και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε δυσκολίες στη διατήρηση ταλέντων. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων είναι γνωστός ως «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων».

Καθώς αρκετά κράτη μέλη είναι αντιμέτωπα με  αυτές τις προκλήσεις, η πρόσκληση απευθύνεται σε 36 περιφέρειες 11 κρατών μελών (Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία) που αντιμετωπίζουν σημαντική μετανάστευση του πληθυσμού ηλικίας 15-39 ετών. Οι 36 περιφέρειες επελέγησαν με βάση το μέσο ετήσιο ποσοστό μετανάστευσης του πληθυσμού ηλικίας 15-39 ετών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 7η Φεβρουαρίου 2024. Έως 10 περιφέρειες θα επιλεγούν για να λάβουν την εν λόγω στήριξη και συμβουλές από εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής θα επιλέξει αυτές τις περιφέρειες, εξετάζοντας τις προκλήσεις και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, τα κίνητρά τους να λάβουν στήριξη από εμπειρογνώμονες και τις σημερινές και μελλοντικές προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Οι περιφέρειες θα επωφεληθούν από λεπτομερείς αναλύσεις, συστάσεις πολιτικής και σχέδια δράσης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες εδαφικές προκλήσεις τους. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023.

Η πρόσκληση αποτελεί μέρος του μηχανισμού προώθησης ταλέντων οκτώ πυλώνων που θεσπίστηκε με την ανακοίνωση για την αξιοποίηση ταλέντων στις περιφέρειες της Ευρώπης. Ο μηχανισμός βοηθά τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται από επιταχυνόμενη μείωση του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας να εκπαιδεύσουν, να διατηρήσουν και να προσελκύσουν άτομα με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_6625/MEX_23_6625_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform/open-calls_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο