Η ΕΕ χρηματοδοτεί ομάδες ανίχνευσης και επιτήρησης rescEU με 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

rescEU

Η Επιτροπή διέθεσε σχεδόν 70 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων εξειδικευμένων ομάδων και εξοπλισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της ετοιμότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών (ΧΒΡΠ) κινδύνων.

Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε στην Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανίχνευσης rescEU. Στόχος είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ να μπορούν από το 2026 να επωφεληθούν από αυτές τις δυνατότητες μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, τη δειγματοληψία και την παρακολούθηση πιθανής μόλυνσης, με στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως βιομηχανικά ατυχήματα ή συμβάντα που έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια. Οι ομάδες μπορούν επίσης να συνδράμουν σε δραστηριότητες επιτήρησης πριν από σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στην εξασφάλιση συστημικής προστασίας των δημόσιων χώρων.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε τα εξής:

«Η κατάσταση όσον αφορά τους κινδύνους εξελίσσεται πλέον συνεχώς, και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν τόσο σε γνωστούς όσο και σε νέους ή επανεμφανιζόμενους κινδύνους. Όλο και περισσότερο ζητείται από την ΕΕ να παρέχει πρόσθετη βοήθεια για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών στα κράτη μέλη. Μέσω της συνεργασίας τους, οι ομάδες rescEU για την ανίχνευση και την επιτήρηση, οι οποίες θα προέρχονται από διάφορες χώρες, θα έχουν ιδαίτερα σημαντική συμβολή σε περίπτωση τόσο πολύπλοκων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ευχαριστώ την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία για τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν αυτή τη νέα διάσταση αποθεμάτων rescEU».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_424/MEX_24_424_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό δελτίο τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_371/IP_24_371_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο