Η ΕΕ επενδύει σχεδόν 3 δισ. ευρώ σε έσοδα από την εμπορία εκπομπών για καθαρότερα ενεργειακά συστήματα σε 10 χώρες της ΕΕ μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού

cleaner energy systems in EU countries via the Modernisation Fund

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμίευσε 2.967 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για τη στήριξη 39 ενεργειακών έργων σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επενδύσεις αυτές θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των μεταφορών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκταμίευση μέχρι σήμερα μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες να ανέλθουν σε 12.65 δισ. EUR από τον Ιανουάριο του 2021. Οι επενδύσεις αυτές βοηθούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και την ενέργεια και συμβάλλουν στον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Τα κράτη μέλη που επωφελήθηκαν από την πρώτη εκταμίευση του 2 024 είναι η Βουλγαρία (65.2 εκατ. EUR), η Κροατία (52 εκατ. EUR), η Τσεχία (835.2 εκατ. EUR), η Εσθονία (24.1 εκατ. EUR), η Ουγγαρία (76.8 εκατ. EUR), η Λετονία (26.8 εκατ. EUR), η Λιθουανία (59 εκατ. EUR), η Πολωνία (697.5 εκατ. EUR), η Ρουμανία (1.095 δισ. EUR) και η Σλοβακία (35 εκατ. EUR). Τα έργα που υποστηρίζονται σήμερα επικεντρώνονται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη χρήση και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών δικτύων και στην ενεργειακή απόδοση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3436/IP_24_3436_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο