Η ΕΕ κερδίζει προσφυγή συμμόρφωσης κατά των ΗΠΑ σε διαφορά για τις ώριμες ελιές στο πλαίσιο του ΠΟΕ

ripe olives

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ ορθώς προσέφυγε κατά των ΗΠΑ επειδή δεν συμμορφώθηκαν με απόφαση σχετικά με τις ώριμες ελιές από την Ισπανία. Η σημερινή έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ δικαιώνει και πάλι πλήρως την ΕΕ. Επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν υλοποίησαν τις συστάσεις της αρχικής ειδικής ομάδας, και συγκεκριμένα το πόρισμα ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ, βάσει της οποίας επιβλήθηκαν δασμοί κατά των επιδοτήσεων στις ισπανικές ώριμες ελιές, είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Το 2017, πριν από την επιβολή των δασμών, η Ισπανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ώριμων ελιών στις ΗΠΑ, ενώ η αξία των εν λόγω εισαγωγών ανερχόταν σε 67 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και αντιπροσώπευε το 76 % των εισαγωγών ώριμων ελιών των ΗΠΑ. Το 2022 οι εξαγωγές της Ισπανίας προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε μόλις 20 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, καλύπτοντας μόνο το 26 % των αμερικανικών εισαγωγών.

Μετά το αποτέλεσμα της σημερινής έκθεσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν πλέον να ζητήσουν την έγκριση της έκθεσης της ειδικής ομάδας για την εξέταση της συμμόρφωσης από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ το νωρίτερο κατά τη συνεδρίαση του οργάνου επίλυσης διαφορών που πραγματοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης. Εάν εγκριθεί, η έκθεση θα καταστεί δεσμευτική μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης και την άρση των δασμών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_923/IP_24_923_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο