Η ΕΕ κερδίζει την υπόθεση του ΠΟΕ κατά των πρακτικών διακρίσεων της Τουρκίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δευτεροβάθμια διαιτητική απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στην προσφυγή που άσκησε η ΕΕ κατά της Τουρκίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η δευτεροβάθμια αυτή απόφαση επιβεβαιώνει την απόφαση της ειδικής ομάδας και επισημαίνει ότι το μέτρο τοπικής παραγωγής εισάγει διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς δεν αποτελεί μορφή δημόσιων συμβάσεων για φαρμακευτικά προϊόντα και δεν έχει σχεδιαστεί με σκοπό την επίτευξη στόχων δημόσιας υγείας ούτε τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομοθεσία που απαιτεί από την Τουρκία να εξασφαλίζει προσβάσιμη, αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη για τον πληθυσμό της. Ειδικότερα, οι πρακτικές διακρίσεων επιβάλουν στους αλλοδαπούς παραγωγούς φαρμακευτικών προϊόντων την απαίτηση να μεταφέρουν την παραγωγή τους στην Τουρκία, ώστε να είναι τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα επιλέξιμα για επιστροφή εξόδων στο πλαίσιο των τουρκικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4670/IP_22_4670_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο