Η ΕΕ συμφωνεί με τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλιευτικές δυνατότητες αξίας άνω των 1 δισ. ευρώ για τους αλιείς της το 2024

The EU reaches agreements with Norway and the UK

Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνίες με τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024.

Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτει 85 συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Εξασφαλίζει αλιευτικές δυνατότητες σχεδόν 388.000 τόνων για τον στόλο της ΕΕ, η αξία των οποίων εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ βάσει των ιστορικών τιμών χονδρικής, προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό.

Η συμφωνία θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, τα οποία διαχειρίζονται από κοινού τα μέρη, καθώς και στην εξασφάλιση σταθερότητας και προβλεψιμότητας για τους στόλους και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Η συμφωνία επετεύχθη στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τέταρτη ετήσια διαβούλευση των δύο μερών για τις αλιευτικές δυνατότητες. Η ΕΕ βάσισε τις θέσεις της στο νομικό της πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των πολυετών σχεδίων για τις θαλάσσιες λεκάνες. Οι διαπραγματεύσεις βασίστηκαν στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. Ελήφθησαν επίσης υπόψη κοινωνικοοικονομικές παράμετροι για την αποφυγή καταστάσεων περιοριστικής ποσόστωσης που θα οδηγούσαν σε πρόωρη απαγόρευση ορισμένων τύπων αλιείας.

Επιπλέον, μια τριμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα υπό κοινή διαχείριση αλιευτικά αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα καθορίζει συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα άνω των 915.000 τόνων το 2024, καλύπτοντας ενωσιακή ποσόστωση σχεδόν 415.000 τόνων γάδου, εγκλεφίνου, μαύρου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού, φασιού Ατλαντικού και ρέγγας.

Τέλος, η ΕΕ και η Νορβηγία ολοκλήρωσαν διμερείς διαβουλεύσεις για τα κοινά αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και στο Skagerrak, καθώς και για τις ανταλλαγές ποσοστώσεων. Οι τρεις διμερείς συμφωνίες αφορούν την ανταλλαγή ποσοστώσεων, την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στα ύδατα της άλλης πλευράς και τον καθορισμό των ποσοστώσεων στις θαλάσσιες περιοχές Skagerrak και Kattegat.

Oι δύο πλευρές εξασφάλισαν μια φιλόδοξη ισορροπία στις ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων αποθεμάτων, η ΕΕ θα λάβει 9.983 τόνους γάδου της Αρκτικής για το 2024, ενώ θα μεταφέρει 48.000 τόνους προσφυγακιού στη Νορβηγία.

Τα συμφωνηθέντα όρια αλιευμάτων θα υποβληθούν προς ενσωμάτωση στον κανονισμό για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που ξεκίνησε χθες και συνεχίζεται σήμερα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_6524/MEX_23_6524_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-and-uk-agree-fishing-opportunities-2024-worth-around-eu1-billion-eu-fishers-2023-12-08_en

και εδώ : https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/eu-reaches-agreements-norway-and-uk-and-bilaterally-norway-fishing-opportunities-and-access-waters-2023-12-08_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο