Η ενιαία αγορά γίνεται 30 ετών: Οι εκθέσεις της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά στηρίζει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του 2023 για την ενιαία αγορά και τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2022, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τα 30 χρόνια ύπαρξης της ενιαίας αγοράς. Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Ευρώπης και υπογραμμίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της, ενώ αναδεικνύουν επιπλέον τον αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της ΕΕ.

Οι δύο αυτές εκθέσεις θα συνεισφέρουν στις συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς και θα παράσχουν μια βάση για τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ενιαία αγορά για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_466/IP_23_466_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο