Η Επιτροπή ανακοινώνει τη νέα πρόεδρο και τα νέα μέλη της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον κατάλογο των νέων μελών της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ και το ενωσιακό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης γενικότερα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη χρηστικότητα. Η πλατφόρμα θα παρακολουθεί επίσης τις ροές κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις.

Κατόπιν της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2022, η Επιτροπή επέλεξε 28 μέλη και πέντε παρατηρητές από τον ιδιωτικό τομέα με βάση τις γνώσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης χρηματοδότησης. Τα επτά μόνιμα μέλη από οργανισμούς και όργανα της ΕΕ επαναδιορίστηκαν απευθείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, εννέα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί έχουν προσκληθεί ως παρατηρητές. Η Επιτροπή διόρισε επίσης την κ. Helena Viñes Fiestas πρόεδρο της πλατφόρμας. Η κ. Viñes Fiestas είναι, μεταξύ άλλων, επίτροπος της ισπανικής αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών «Zero Net Pledges».

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της νέας της θητείας, η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στη χρηστικότητα, με στόχο τη βελτίωση της υλοποίησης του φιλόδοξου θεματολογίου μας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα θα συνεχίσει επίσης να αναπτύσσει και να επικαιροποιεί τα κριτήρια ταξινομίας σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ταξινομίας και ολόκληρου του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης, προκειμένου να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία στο πλαίσιο της μετάβασης. Συγχαίρω την κ. Helena Viñes Fiestas για τον διορισμό της ως προέδρου και εύχομαι στην ίδια και στην πλατφόρμα καλή επιτυχία κατά την επόμενη διετία.»

Η πλατφόρμα θα προσεγγίσει ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, για θέματα που αφορούν π.χ. τις νέες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ταξινομία της ΕΕ ή πιθανές τροποποιήσεις των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό υποβολής αιτημάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που θα δημοσιευτεί στην ειδική ιστοσελίδα, μαζί με τα παραδοτέα και την πρόοδο των εργασιών της πλατφόρμας. Ο πλήρης κατάλογος των μελών και άλλες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_682/MEX_23_682_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο