Η Επιτροπή αποστέλλει στη Meta αίτημα πληροφόρησης βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Meta

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημα στη Meta αίτημα πληροφόρησης βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από τη Meta να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή «Συνδρομή για περιεχόμενο χωρίς διαφημίσεις» του Facebook και του Instagram. Ειδικότερα, η Meta θα πρέπει να παράσχει πρόσθετη πληροφόρηση για τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τις διαφημιστικές πρακτικές του Facebook και του Instagram, τα συστήματα συστάσεων και τις εκτιμήσεις κινδύνου που σχετίζονται με την εισαγωγή της εν λόγω συνδρομητικής επιλογής.

Το αίτημα πληροφόρησης αναφέρεται και σε διάφορα θέματα τα οποία είχαν περιληφθεί σε αιτήματα πληροφόρησης που έχουν σταλεί στη Meta από τον Οκτώβριο του 2023, σχετικά με ζητήματα όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο και τη διαχείριση κινδύνων όσον αφορά τον πολιτικό λόγο και τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς και την προστασία των ανηλίκων.

Το αίτημα πληροφόρησης βασίζεται στις προηγούμενες απαντήσεις της Meta και ζητάει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία στην οποία στηρίζονται οι αναφορές εκτίμησης κινδύνου της Meta, την προστασία ανηλίκων, τις εκλογές και τη χειραγώγηση των μέσων. Η Meta καλείται επίσης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική του λεγόμενου σκιώδους αποκλεισμού (shadow banning) και το λανσάρισμα της εφαρμογής Threads.

H Meta πρέπει να παράσχει τις αιτηθείσες πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε προηγούμενες απαντήσεις της Meta προς την Επιτροπή, ως τις 15 Μαρτίου, και στις υπόλοιπες ερωτήσεις ως τις 22 Μαρτίου 2024. Βάσει της εκτίμησης των απαντήσεων της Meta, η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την εκκίνηση της διαδικασίας του άρθρου 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για εσφαλμένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που περιέχονται σε απάντηση προς αίτημα πληροφόρησης. Σε περίπτωση που η Meta δεν απαντήσει, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν ληφθεί εμπρόθεσμη απάντηση, μπορεί να επιβληθούν περιοδικές χρηματικές ποινές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1289/MEX_24_1289_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο