Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα

EU Chips Act EE Times Europe

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στις 8 Φεβρουαρίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού.

Οι ημιαγωγοί βρίσκονται στο επίκεντρο ισχυρών γεωστρατηγικών συμφερόντων και του παγκόσμιου αγώνα δρόμου για την τεχνολογία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, η οποία ενισχύει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.

Τα μικροκυκλώματα αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα έξυπνα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι εφαρμογές και υποδομές ζωτικής σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, την άμυνα, τις επικοινωνίες και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, τα μικροκυκλώματα έχουν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2045/IP_23_2045_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο