Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί των αναθεωρημένων κανόνων για την προστασία της υγείας των φυτών στην ΕΕ

Plant health and biosecurity

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ επί της προταθείσας από την Επιτροπή αναθεώρησης της νομοθεσίας για την υγεία των φυτών. Οι τροποποιήσεις θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των φυτών στην ΕΕ, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή και παραγωγή οπωροκηπευτικών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περισσότερες φυτοϋγειονομικές εγγυήσεις και πιο διαφανή διαδικασία για την έγκριση προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαγορεύσεις εισαγωγής. Επιπλέον, οι τροποποιημένοι κανόνες θα εξορθολογίσουν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο. Ο τροποποιημένος κανονισμός προβλέπει επίσης τη σύσταση μιας ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα παρέχουν επείγουσα συνδρομή στα κράτη μέλη όπου εντοπίζονται νέες εστίες επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Η ομάδα μπορεί επίσης να συνδράμει τρίτες χώρες σε περιπτώσεις εστιών επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, οι οποίες είναι δυνητικά απειλητικές για την ΕΕ.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα εγκρίνουν επίσημα τον τροποποιημένο κανονισμό εντός των προσεχών εβδομάδων.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Οι ασθένειες των φυτών μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη συγκομιδή μας, προκαλώντας τεράστιες ζημίες στους γεωργούς και διαταράσσοντας την τροφική αλυσίδα μας. Οι πρόσφατες εμπειρίες από την καταπολέμηση των εστιών του παθογόνου Xylella είναι ενδεικτικές. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί άλλο ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της άμυνάς μας έναντι των νέων επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που εισέρχονται και εξαπλώνονται στην ΕΕ. Έτσι, εξασφαλίζουμε καλύτερη προστασία των δασών και των εδαφών μας, καθώς και των μέσων διαβίωσης των γεωργών μας, και τη σταθερότητα του επισιτιστικού μας εφοδιασμού.»

Οι κανόνες της ΕΕ για την υγεία των φυτών αποσκοπούν στην προστασία των καλλιεργειών, των φρούτων, των λαχανικών, των ανθέων, των καλλωπιστικών φυτών και των δασών από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες (επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας) μέσω της πρόληψης της εισόδου τους στην ΕΕ ή της εξάπλωσής τους εντός της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1343/MEX_24_1343_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο