Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με πρόταση για μερική προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις ενόψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου θέρμανσης

Heating season, start of autumn and winter heating season

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για τη μερική προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος σταδιακής κατάργησης των διατάξεων του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στο πλαίσιο των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεών του στην οικονομία της ΕΕ, το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022, έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν έγκαιρη, στοχευμένη και αναλογική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Το πλαίσιο επέτρεψε στα κράτη μέλη να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά για να βοηθήσουν τις εταιρείες που πλήττονται από τις σημαντικές οικονομικές αβεβαιότητες, τη διαταραχή των εμπορικών ροών και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και τις εξαιρετικά μεγάλες και απροσδόκητες αυξήσεις των τιμών, ιδίως του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, πολλών άλλων εισροών και πρώτων υλών, καθώς και των βασικών προϊόντων. Οι επιπτώσεις αυτές, εξεταζόμενες από κοινού, είχαν προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην οικονομία όλων των κρατών μελών σε ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5525/IP_23_5525_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο