Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στο διαδίκτυο για τις εκλογές

,European,Elections,,,Conceptual,Photo,

H Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με συνιστώμενα μέτρα για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στο διαδίκτυο που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακεραιότητα των εκλογών, με ειδική καθοδήγηση για τις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι καθορισμένες υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην ΕΕ έχουν την υποχρέωση να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εκλογικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν μέτρα μετριασμού και βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να λαμβάνονται από πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από εκλογικές εκδηλώσεις, όπως:

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1707/IP_24_1707_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο