Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα ανταλλαγών για να βοηθήσει τους δημόσιους υπαλλήλους των κρατών μελών να υιοθετήσουν οικολογικές πρακτικές

European Union

Η Επιτροπή εγκαινίασε ένα πρόγραμμα ανταλλαγών σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ικανότητας των διοικήσεων των κρατών μελών να προβούν σε πράσινες μεταρρυθμίσεις στους προϋπολογισμούς τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τη χρήση εργαλείων κατάρτισης πράσινων προϋπολογισμών, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς της ΕΕ για την κατάρτιση πράσινων προϋπολογισμών.

Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του μέσου τεχνικής υποστήριξης (TSI), και δη του έργου «Εκπαίδευση για την κατάρτιση πράσινων προϋπολογισμών», συνίσταται σε ανταλλαγές μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων, τεχνικού προσωπικού και διευθυντικών στελεχών που ασχολούνται με τις πρακτικές κατάρτισης πράσινων προϋπολογισμών και οι οποίοι εργάζονται κυρίως για τα υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να ενημερώνονται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις πολιτικής. Το πρόγραμμα συνίσταται σε αλληλοδιδαχή από ομοτίμους, σε μεταφορά γνώσεων και στην εκπαίδευση στον χώρο εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο που θα αποτελείται από άτομα που καταρτίζουν τους πράσινους προϋπολογισμούς στην ΕΕ.

Συνολικά, θα συμμετάσχουν δημόσιοι υπάλληλοι 17 κρατών μελών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την εβδομάδα με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Λετονία και τη Σλοβενία.

Η «Εκπαίδευση για την κατάρτιση πράσινων προϋπολογισμών» είναι ένα πολυκρατικό έργο που ξεκίνησε το 2021 στο πλαίσιο του TSI. Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγών είναι το τρίτο και τελευταίο παραδοτέο αυτού του έργου.

Η κατάρτιση πράσινων προϋπολογισμών συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2104/MEX_23_2104_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο