Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων στήριξης των αγροτών ύψους 330 εκατ. ευρώ

Agriculture Commission adopts € million support package

Η Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη μέτρων έκτακτης στήριξης ύψους 330 εκατ. ευρώ, την οποία είχε προτείνει στις 23 Ιουνίου 2023. Γεωργοί της ΕΕ από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία θα λάβουν αυτή την πρόσθετη χρηματική ενίσχυση. Οι γεωργοί της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας λαμβάνουν χωριστή στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της αγοράς.

Αυτή η δέσμη μέτρων στήριξης εγκρίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών των γεωργικών αγορών της ΕΕ που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γεωργοί της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κόστος εισροών που υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ ορισμένες τιμές βασικών γεωργικών προϊόντων εξακολουθούν να μειώνονται. Επιπλέον, οι γεωργοί της ΕΕ αντιμετώπισαν ποικίλες και δύσκολες καιρικές συνθήκες την άνοιξη, με αποτέλεσμα να προβλέπεται μείωση των αποδόσεων και χαμηλότερη ποιότητα αρκετών βασικών γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης. Για παράδειγμα, τα λιπάσματα έχουν φθηνύνει λόγω της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου. Επιπλέον, αν και εξακολουθεί να κυμαίνεται πάνω από το γενικό ποσοστό πληθωρισμού, ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων στην ΕΕ αρχίζει να σταθεροποιείται.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3862/MEX_23_3862_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σχετική είδηση : https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-european-farmers-resilience-continues-be-challenged-2023-07-14_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο