Η Επιτροπή εγκρίνει ενισχύσεις ύψους 10,4 δισ. ευρώ, για την παροχή στήριξης ρευστότητας στον όμιλο Air France-KLM κατά την πανδημία του κορονοϊού

Air France KLM

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ολλανδικά και γαλλικά μέτρα στήριξης, ύψους 10,4 δισ. ευρώ, υπέρ του ομίλου Air FranceKLM. Η Επιτροπή αρχικά ενέκρινε τα δύο μέτρα στις 4 Μαΐου 2020 και στις 13 Ιουλίου 2020 βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τον κορονοϊό, αλλά οι εν λόγω αποφάσεις της Επιτροπής ακυρώθηκαν στη συνέχεια από το Γενικό Δικαστήριο στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και στις 7 Φεβρουαρίου 2024.

Ως όμιλος Air FranceKLM νοείται η Air FranceKLM Holding, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της, ιδίως η KLM και οι θυγατρικές της, καθώς και η Air France και οι θυγατρικές της.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά:

«Ο όμιλος Air FranceKLM είναι μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία δικτύου που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ολλανδική όσο και τη γαλλική οικονομία. Λόγω της επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού, ο όμιλος Air FranceKLM υπέστη σημαντική μείωση των υπηρεσιών του και κατ’ επέκταση υψηλές λειτουργικές ζημίες. Μετά τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου με τις οποίες ακυρώθηκαν οι αρχικές αποφάσεις, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η στήριξη ρευστότητας ύψους 10,4 δισ. Ευρώ στον όμιλο Air FranceKLM συνάδει με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο όμιλος Air FranceKLM χρειάστηκε κρατική εγγύηση και κρατικό δανεισμό για να αποκτήσει ζωτικής σημασίας ρευστότητα ώστε να αντιμετωπίσει τη δύσκολη περιόδου του κορονοϊού και αυτά χορηγήθηκαν σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο, ανεξάρτητα από τον ορισμό του δικαιούχου.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3722/MEX_24_3722_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3704/IP_24_3704_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο