Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023: αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προκλήσεων, με παράλληλη διατήρηση της πορείας μας μακροπρόθεσμα

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023. Με το πρόγραμμα αυτό καθορίζει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την αντιμετώπιση του συνόλου των κρίσεων που επηρεάζουν επί του παρόντος την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τον εν εξελίξει πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή μας Ένωση πιο ανθεκτική.

Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων — είτε μέσω της μείωσης των τιμών της ενέργειας και της εξασφάλισης του εφοδιασμού που είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα και την επισιτιστική μας ασφάλεια είτε μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Αυτό το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει 43 νέες πρωτοβουλίες πολιτικής που αφορούν και τις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, με βάση την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 και τη δήλωση προθέσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6224/IP_22_6224_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο