Η Επιτροπή Επενδύσεων ανοίγει τον δρόμο για τα πρώτα έργα του προγράμματος InvestEU από την ΕΤΑΑ που θα στηρίξουν την πράσινη κινητικότητα και την ενέργεια

EBRD
Χρηματοδότηση πάνω από 1,1 δισ. ευρώ θα διοχετευτεί σε βιώσιμα έργα, που υποστηρίζονται από 150 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις του InvestEU

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να βοηθήσουν διάφορες χώρες της ΕΕ να αξιοποιήσουν το πλήρες πράσινο δυναμικό τους
  • Νέες επενδύσεις προορίζονται για την τόνωση πράσινων και βιώσιμων έργων στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας
  • Τα κονδύλια θα στηρίξουν τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1868/IP_23_1868_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο