Η Επιτροπή επιλέγει τις πρώτες 50 εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος Women TechEU, το οποίο στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας που διοικούνται από γυναίκες. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη».

Το Women TechEU είναι μια εντελώς νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορηγήσεις, αξίας 75 000 ευρώ έκαστη, για τη στήριξη των αρχικών σταδίων της διαδικασίας καινοτομίας και της ανάπτυξης της εταιρείας. Προσφέρει επίσης καθοδήγηση και πλαισίωση βάσει του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γυναικεία ηγεσία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1336/IP_22_1336_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο