Η Επιτροπή καθορίζει νέα μειωμένα όρια για τα νιτρώδη και τα νιτρικά άλατα ως πρόσθετα τροφίμων

reduced limits for nitrites and nitrates as food additives

Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, η Επιτροπή καθορίζει νέα όρια για τη χρήση νιτρωδών και νιτρικών αλάτων ως προσθέτων τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση στην αγορά της ΕΕ όσο το δυνατόν ασφαλέστερων τροφίμων για τους καταναλωτές και η προστασία τους από καρκινογόνες ουσίες. Tα νέα, δραστικά μειωμένα όρια προστατεύουν από παθογόνα βακτήρια (π.χ. λιστέρια, σαλμονέλα, κλωστρίδια) και μειώνουν την έκθεση σε νιτροζαμίνες, ορισμένες εκ των οποίων είναι καρκινογόνες. Τα νέα όρια εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα κράτη μέλη την περασμένη άνοιξη κατόπιν της αυστηρής επιστημονικής αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Οι πολίτες μας θέλουν τα τρόφιμα που καταναλώνουν να είναι ασφαλή, ώστε να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Η ασφάλεια ήταν ανέκαθεν ο ακρογωνιαίος λίθος της θητείας μου. Σήμερα, με τον καθορισμό νέων ορίων για τα νιτρώδη και τα νιτρικά άλατα ως πρόσθετα στα τρόφιμα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και κάνουμε πράξη μια ακόμη σημαντική δράση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Καλώ τώρα τη βιομηχανία τροφίμων να εφαρμόσει άμεσα αυτούς τους επιστημονικά τεκμηριωμένους κανόνες και, όπου είναι δυνατόν, να μειώσει περαιτέρω τη χρήση των νιτρωδών και νιτρικών αλάτων για την προστασία της υγείας των πολιτών.»

Τα νέα αυστηρότερα όρια λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των προϊόντων και τις συνθήκες παρασκευής τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Δίνουν σαφές μήνυμα στη βιομηχανία και στους μικρότερους παραγωγούς ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η παρουσία νιτρωδών και νιτρικών αλάτων στα τρόφιμα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προσαρμοστούν στα νέα αυτά όρια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4799/MEX_23_4799_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων, καθώς και στην ιστοσελίδα σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο