Η Επιτροπή καθορίζει τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που πρέπει να διατίθενται για περαιτέρω χρήση

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν για περαιτέρω χρήση, δωρεάν, εντός 16 μηνών. Ορισμένα δεδομένα του δημόσιου τομέα, όπως τα μετεωρολογικά δεδομένα ή τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δημιουργούς υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας και έχουν σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Γι’ αυτό ακριβώς θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό.

                Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Η διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας θα ωφελήσει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία, για παράδειγμα συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές και στη βελτίωση των υποδομών μεταφορών. Πρόκειται για ένα πρακτικό βήμα στην πορεία μας προς μια επιτυχημένη ψηφιακή δεκαετία και για την οικοδόμηση ενός ψηφιακού μέλλοντος με μεγαλύτερη ευημερία.»

                Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Τα δεδομένα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Με τον νέο κατάλογο συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, απελευθερώνουμε μεγάλο όγκο δημόσιων δεδομένων προς όφελος όλων. Οι νεοφυείς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Ο κανονισμός θεσπίστηκε βάσει της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα, η οποία ορίζει έξι κατηγορίες τέτοιων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας: γεωχωρικές πληροφορίες, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογία, στατιστικές, επιχειρήσεις και κινητικότητα. Αυτό το θεματικό φάσμα μπορεί να επεκταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ώστε να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς. Τα σύνολα δεδομένων θα είναι διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών και, κατά περίπτωση, προς μαζική τηλεφόρτωση.

Η αύξηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων εταιρειών. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθώντας τες έτσι να προσελκύσουν επενδυτές. Η περαιτέρω χρήση συνόλων δεδομένων, όπως για την κινητικότητα ή τον γεωγραφικό εντοπισμό των κτιρίων, μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους τομείς της εφοδιαστικής ή των μεταφορών, καθώς και να βελτιώσει την αποδοτικότητα της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω της κατανόησης των ροών κυκλοφορίας ώστε να καταστούν πιο αποδοτικές οι μεταφορές. Τα δεδομένα μετεωρολογικής παρατήρησης, τα δεδομένα ραντάρ, τα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και τη ρύπανση του εδάφους μπορούν επίσης να στηρίξουν την έρευνα και την ψηφιακή καινοτομία, καθώς και τη χάραξη καλύτερα τεκμηριωμένης πολιτικής, ιδίως στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_302/MEX_23_302_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σχετικές ερωταπαντήσεις : https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/high-value-datasets-questions-and-answers

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο