Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων με τη θέσπιση νέων ορίων έκθεσης για τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις

Η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες: τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις. Στην περίπτωση του μολύβδου, η σημαντική μείωση του ορίου έκθεσης θα συμβάλει στην πρόληψη προβλημάτων υγείας των εργαζομένων, που σχετίζονται, για παράδειγμα, με τις αναπαραγωγικές λειτουργίες και την ανάπτυξη του εμβρύου. Όσον αφορά τις διισοκυανικές ενώσεις, η θέσπιση ορίου έκθεσης θα αποτρέψει τα κρούσματα άσθματος και άλλα αναπνευστικά νοσήματα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση δύο οδηγιών: για τον μόλυβδο, της οδηγίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία και, για τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις, της οδηγίας για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_770/IP_23_770_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο