Η Επιτροπή προτείνει ανάληψη δράσης για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των φυκών στην Ευρώπη με σκοπό έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, χαμηλότερες εκπομπές CO2 και αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Προς έναν ισχυρό και βιώσιμο τομέα φυκών της ΕΕ», μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του δυναμικού των φυκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση προτείνει 23 δράσεις για τη δημιουργία ευκαιριών για τον κλάδο ώστε να τον βοηθήσει να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό, βιώσιμο και αναγεννητικό τομέα ικανό να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς προϊόντων θαλάσσιων μακροφυκών παγκοσμίως, και η ζήτηση αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030, ιδίως στους τομείς των τροφίμων, των καλλυντικών, των φαρμακευτικών προϊόντων και της παραγωγής ενέργειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6899/IP_22_6899_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο