Η Επιτροπή προτείνει την ανανέωση των εμπορικών οφελών για την Ουκρανία για ένα έτος

Η Επιτροπή πρότεινε την ανανέωση της αναστολής των εισαγωγικών δασμών, των ποσοστώσεων και των μέτρων εμπορικής άμυνας για τις ουκρανικές εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση — γνωστών ως αυτόνομα εμπορικά μέτρα (ΑΤΜs) — για ένα ακόμη έτος. Αυτό αποτελεί συνέχεια της αταλάντευτης στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην οικονομία της Ουκρανίας και συμβάλλει στην ανακούφιση της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί παραγωγοί και εξαγωγείς λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας.

Κύριος στόχος των αυτόνομων εμπορικών μέτρων είναι η στήριξη της Ουκρανίας, αλλά στα μέτρα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανησυχίες της ενωσιακής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό, και δεδομένης της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών στην ΕΕ ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία το 2022, τα ανανεωμένα αυτόνομα εμπορικά μέτρα περιλαμβάνουν έναν ταχύ μηχανισμό διασφάλισης για την προστασία της ενωσιακής αγοράς, εάν χρειαστεί.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1023/IP_23_1023_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο