Η Επιτροπή στηρίζει 151 μεταρρυθμιστικά έργα στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας

reform projects to strengthen resilience and competitiveness

Η Επιτροπή ενέκρινε νέο γύρο 151 έργων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), με σκοπό τη στήριξη όλων των κρατών μελών στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έως και 326 μεταρρυθμίσεων αιχμής το 2023.
Τα υποστηριζόμενα έργα ανταποκρίνονται σε ανάγκες μεταρρύθμισης που εξέφρασαν τα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σύγχρονες και αποδοτικές δημόσιες διοικήσεις, βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης και ανθεκτικές οικονομίες.
Πολλά μεταρρυθμιστικά έργα συνδέονται επίσης με τις προκλήσεις των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και του σχεδίου REPowerEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1625/IP_23_1625_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο