Η Επιτροπή συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ενισχύσει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού

build stronger ties across higher education systems to boost student and staff mobility

Εκπρόσωποι των υπουργείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 47 χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στη στήριξη της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Στο ανακοινωθέν των Τιράνων το οποίο εξέδωσαν, προβαίνουν σε απολογισμό της ως τώρα συνεργασίας τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ορίζουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν την περίοδο 2025-27.

Οι υπουργοί έλαβαν περαιτέρω μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Με τις επικαιροποιημένες δεσμεύσεις της για άρση των εμποδίων στη μαθησιακή κινητικότητα, για διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποιοτική εκπαίδευση, η Επιτροπή οικοδομεί ισχυρούς δεσμούς με εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Πτυχίο, η σύσταση του Συμβουλίου «Η Ευρώπη σε κίνηση» και η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα.

Το ανακοινωθέν υποστηρίζει τους στόχους της λεγόμενης διαδικασίας της Μπολόνια, για πιο συγκρίσιμη τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σεβασμό των θεμελιωδών ακαδημαϊκών αξιών. Η διαδικασία της Μπολόνια —μια διακυβερνητική πρωτοβουλία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης— βασίζεται σε δεσμεύσεις για ένα σύστημα τριών κύκλων (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), αυτόματη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με τη σύμβαση της Λισαβόνας για την αναγνώριση τίτλων και διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Φέτος γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία διεύρυνε και εμβάθυνε την ευρωπαϊκή συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο μέσω των εθνικών μεταρρυθμίσεων, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Είναι επομένως ενθαρρυντική η επιβεβαίωση της προσήλωσης των υπουργών στις θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας. Μέσω μιας ισχυρής και συνδεδεμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ευημερία της Ευρώπης και να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές μας κοινωνίες.»

Πριν από την υπουργική διάσκεψη των Τιράνων, η Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκδοση της έκθεσης για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, η οποία παρέχει μια επισκόπηση της προόδου υλοποίησης των δεσμεύσεων πολιτικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στις διάφορες χώρες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3048/MEX_24_3048_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο