Η Επιτροπή βραβεύει καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Μεγάλης Προκλησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Winners Announced for the Large AI Grand Challenge

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν βραβεύει τέσσερις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Μεγάλης Πρόκλησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), που ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου 2023. Η Μεγάλη Πρόκληση έχει στόχο να επιβραβεύσει τις καινοτόμες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει φιλόδοξες στρατηγικές και έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για την ανάπτυξη μοντέλων ΤΝ μεγάλης κλίμακας που θα προσφέρουν στην Ευρώπη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αναδείχθηκαν οι εξής νικητές: Tilde (εταιρεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και αυτόματης μετάφρασης από τη Λετονία), Textgain (νεοφυής επιχείρηση από το Βέλγιο για ΤΝ που επιτρέπει σε εταιρείες και κυβερνήσεις να λαμβάνουν πολύτιμες πληροφορίες από μη διαρθρωμένα δεδομένα),  Lingua Custodia (εταιρεία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στην ΤΝ και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας για τον χρηματοοικονομικό τομέα) και Unbabel (εταιρεία γλωσσικής τεχνολογίας από την Πορτογαλία με έδρα τη Λισαβόνα). Στο πλαίσιο της Πρόκλησης υποβλήθηκαν 94 προτάσεις.

Οι νικητές θα μοιραστούν συνολικό έπαθλο ύψους 1 εκατ. ευρώ και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δύο από τους κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές, τους LUMI και LEONARDO, για συνολικά 8 εκατ. ώρες.

Αυτός ο χρόνος χρήσης των υπερυπολογιστών θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων ΤΝ μεγάλης κλίμακας εντός 12 μηνών από σήμερα. Στη συνέχεια, οι νικητές θα δημοσιεύουν μοντέλα που θα αναπτυχθούν με άδεια ανοικτού κώδικα για μη εμπορικούς σκοπούς ή θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Η Μεγάλη Πρόκληση για την ΤΝ που διοργανώθηκε από το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο AIBOOST εντάσσεται στη δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει την αριστεία στον τομέα της ΤΝ

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3483/MEX_24_3483_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο σχετικό δελτίο Τύπου του EuroHPChttps://eurohpcju.europa.eu/winnersannouncedlargeaigrandchallenge-2024-06-26_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο