Η Επιτροπή ξεκινά την πρώτη φάση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δίκαιη τηλεργασία και το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Commission fair telework and the right to disconnect

Η Επιτροπή ξεκίνησε την πρώτη φάση διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση της δράσης της ΕΕ για τη διασφάλιση δίκαιης τηλεργασίας και του δικαιώματος στην αποσύνδεση. Μετά την πανδημία του κορονοϊού, η τηλεργασία κατέστη ευρέως διαδεδομένη. Σύμφωνα με την έρευνα για το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, το συνολικό ποσοστό των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι στην ΕΕ έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, από 11,1% το 2019 σε 20% το 2022.

Η τηλεργασία προσφέρει πράγματι πολλές ευκαιρίες στον κόσμο της εργασίας, αλλά συνεπάγεται και ορισμένες προκλήσεις. Ενώ καθιστά δυνατές ευέλικτες εργασιακές συνθήκες, εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό οδήγησε σε εκκλήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για το «δικαίωμα στην αποσύνδεση», προκειμένου να οριοθετηθούν σαφώς η επαγγελματική και η ιδιωτική ζωή.

Η σημερινή διαβούλευση ακολουθεί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2021 με το οποίο ζητήθηκε η υποβολή πρότασης για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή δεσμεύεται να ανταποκριθεί με νομοθετική πρόταση η οποία θα συνάδει πλήρως με τις αρχές της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας.

Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι διακλαδικοί κοινωνικοί εταίροι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της συμφωνίας-πλαισίου του 2002 για την τηλεργασία, με την υποστήριξη της Επιτροπής. Κατόπιν άκαρπων διαπραγματεύσεων, ζήτησαν το θέμα να αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή. Γι’ αυτό η Επιτροπή ξεκινάει τώρα επίσημη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία για τη νομοθεσία κοινωνικής πολιτικής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 11 Ιουνίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2385/MEX_24_2385_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/EL/ip_24_1363/IP_24_1363_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο