Η Επιτροπή ζητά να δοθεί μαζική ώθηση στη διευκόλυνση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στην παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων

digital education and providing digital skills

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις σύστασης του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όσον αφορά την παροχή προσβάσιμης ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι προτάσεις επεξεργάζονται τις δύο βασικές κοινές προκλήσεις που προσδιόρισαν από κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ: 1) την απουσία προσέγγισης στο επίπεδο του συνόλου της διοίκησης όσον αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και 2) τις δυσκολίες στην εξασφάλιση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για τους πολίτες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2246/IP_23_2246_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο