Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης

Σε συνέχεια της σύμφωνης γνώμης των ηγετών της ΕΕ στην άτυπη σύνοδο της Σόφιας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που επενδύουν στο Ιράν τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ) – δηλαδή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Στη Σόφια φάνηκε η ενότητα της Ευρώπης. Όσο το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις του, είναι βέβαιο ότι η ΕΕ θα εφαρμόζει τη συμφωνία για τη σύναψη της οποίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία επικύρωσε ομόφωνα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία είναι σημαντική για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Ωστόσο, οι αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν την κατάσταση. Οφείλουμε συνεπώς, τόσο η Επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3861_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο