Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας καθορίζουν αρχές συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα υπογράψουν μνημόνιο συνεννόησης όσον αφορά τη μεταξύ τους συνεργασία.

Οι κοινοί στόχοι των δύο οργάνων είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και η αποτελεσματική διακυβέρνηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Στο έγγραφο —το οποίο θα υπογραφεί επισήμως από τον αντιπρόεδρο Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί εξ ονόματος της Επιτροπής και από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ σήμερα το απόγευμα— αποτυπώνεται η στενή συνεργασία των δύο οργάνων και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε ο ΕΜΣ τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων και την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο