Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την πρώτη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα πράξη μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 1 δισ. ευρώ για την Ουκρανία ως πρώτο τμήμα της έκτακτης δέσμης ΜΧΣ ύψους έως 9 δισ. ευρώ που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2022 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης-24ης Ιουνίου 2022.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4264/IP_22_4264_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο