Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την προστασία των παιδιών

Η Επιτροπή προτείνει νέα νομοθεσία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Μόνο το 2021 αναφέρθηκαν 85 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο παγκοσμίως που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ενώ υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό που δεν έχει αναφερθεί· αυτό δείχνει ότι η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλη έκταση. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19: σύμφωνα με το ίδρυμα Internet Watch, οι αναφορές επιβεβαιωμένης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αυξήθηκαν κατά 64 % το 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το ισχύον σύστημα, που βασίζεται στον εθελοντικό εντοπισμό και την εθελοντική αναφορά περιστατικών από τις εταιρείες, αποδείχθηκε ανεπαρκές για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι πλέον σε λειτουργία μόλις παύσει να ισχύει η ενδιάμεση λύση που εφαρμόζεται σήμερα. Έως και το 95 % όλων των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που αναφέρθηκαν το 2020 προήλθε από μία εταιρεία, παρά τα σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μία πλατφόρμα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_2976/IP_22_2976_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο