Κατευθυντήριες γραμμές του 2022 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας (CEEAG);

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν το πλαίσιο για την αποτελεσματική στήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας από τις δημόσιες αρχές, με τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές:

  • Διευρύνουν τις κατηγορίες επενδύσεων και τεχνολογιών που τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν για να καλύψουν νέους τομείς (π.χ. υποδομές καθαρής κινητικότητας, αποδοτική χρήση των πόρων, βιοποικιλότητα), και όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να υλοποιήσουν την Πράσινη Συμφωνία (π.χ. ανανεώσιμο υδρογόνο, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και απόκριση ζήτησης, απανθρακοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών). Οι αναθεωρημένοι κανόνες επιτρέπουν εν γένει ποσά ενίσχυσης που καλύπτουν έως και το 100 % του ελλείματος χρηματοδότησης, όταν η ενίσχυση χορηγείται μετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, καθώς και την εισαγωγή νέων μέσων ενίσχυσης, όπως οι συμβάσεις επί διαφοράς για τις ανθρακούχες εκπομπές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_566/QANDA_22_566_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο