Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους έως 8,1 δισ. ευρώ από δεκατέσσερα κράτη μέλη για ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα της μικροηλεκτρονικής και των τεχνολογιών επικοινωνιών

State aid in microelectronics and communication technologies

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης της μικροηλεκτρονικής και των τεχνολογιών επικοινωνιών σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα.

Το έργο, με την ονομασία «ΣΕΚΕΕ ME/CT», εκπονήθηκε και κοινοποιήθηκε από κοινού από δεκατέσσερα κράτη μέλη: Αυστρία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία.

Τα κράτη μέλη θα διαθέσουν δημόσια χρηματοδότηση ύψους έως και 8,1 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αποδεσμεύσει επιπλέον 13,7 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτού του ΣΕΚΕΕ, 56 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») και νεοφυών επιχειρήσεων, θα αναλάβουν 68 έργα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3087/IP_23_3087_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο