Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επικαιροποιεί την καθοδήγησή της για τα μέτρα στήριξης της πράσινης μετάβασης

green transition

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε επικαιροποιημένα υποδείγματα καθοδήγησης για τις κρατικές ενισχύσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, τα επικαιροποιημένα τεχνικά έγγραφα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μέτρα που συμβάλλουν περαιτέρω στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ταυτόχρονα συνεισφέρουν στην απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και στην ταχεία προώθηση της πράσινης μετάβασης, όπως ορίζει το σχέδιο REPowerEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2090/IP_23_2090_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο